แพ๊คเกจทัวร์ยอดนิยม

วันที่ 1 ท่องเที่ยวเขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน

สนุกสนานกับการพายเรือแคนูที่เขื่อนเชี่ยวหลาน เพลิดเพลินกับการชมธรรมชาติและการใช้ชีวิตของสัตว์ป่า

ท่องเที่ยวเขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน

วันแรก

เวลา

รายละเอียด

07.00 - 07.50

รถรับนักท่องเที่ยวจากที่พักทั่วเขตบริเวณจังหวัดภูเก็ต, เขาหลัก, กระบี่ และสุราษฎร์ธานี เพื่อเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ เขาสก

10.30

เมื่อเดินทางถึงค่ายท่านจะได้พบกับช้างที่เป็นมิตร มีโอกาสได้ใกล้ชิดและถ่ายรูปกับพวกเขา ต่อจากนั้นท่านจะได้นั่งช้าง ไปยังป่าตามลำธารเพื่อชมน้ำตกที่สวยงามและมีโอกาสได้ลงเล่นน้ำที่น้ำตก แห่งนั้น หลังจากนั้นก็นั่งช้างเพื่อเดินทางกลับค่ายและให้อาหารช้างเหล่านั้น

12.30

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารริมแม่น้ำด้วยอาหารไทย

14.00

สนุกสนานกับการพายเรือแคนู ที่ แม่น้ำสก ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เพลิดเพลินและผ่อนคลายกับการชมธรรมชาติและการใช้ชีวิตของสัตว์ป่า เช่น ลิง นก งู จิ้งจก และภูเขาหินปูนที่สวยงามบริเวณริมฝั่งแมน้ำ

16.00

เช็คอินที่ เขาสกริเวอร์ลอดจ์ อยู่ใกล้แม่น้ำสก เป็นบังกะโลที่สวยพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และล้อมรอบด้วยสวนสาธารณะแห่งชาติ

19.00

รับประทานอาหารค่ำด้วยอาหารไทยที่ร้านอาหารเขาสกริเวอร์ลอดจ์

วันที่สอง

08.00

เริ่มต้นด้วยอาหารเช้าสไตล์อเมริกันที่เขาสกริเวอร์ลอดจ์และเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางไปเที่ยวสวนสาธารณะแห่งชาติโดยการเดินป่า

09.00

เดินป่าเพื่อไป ชมอุทยานแห่งชาติเขาสก กับไกด์ผู้ชำนาญทางซึ่งจะคอยดูแลชี้แนะและให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ พืชและสัตว์ตลอดการเดินทาง

12.00

ลงเล่นน้ำที่น้ำตกและทานอาหารกลางวันสไตล์ป่า

13.00

เดินป่าเพื่อชมธรรมชาติต่อ

14.00

เดินทางกลับสู่เขาสกริเวอร์ลอดจ์ และอาบน้ำแต่งตัว จัดเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมตัวเช็คเอ้าท์

15:30

ออกจากอุทยานแห่งชาติเขาสกและเดินทางไปยังเขื่อนเชี่ยวหลาน

16.30

ถึงท่าเรือเขื่อนเชี่ยวหลานโดยเรือหางยาว และเช็คอินที่ บ้านแพไม้ไผ่

19.00

รับประทานอาหารค่ำบนแพของบ้านแพไม้ไผ่

วันที่สาม

08:00

รับประทานอาหารเช้าที่บ้านแพไม้ไผ่

09:00

เยี่ยมชม ถ้ำปะการัง หลังจากที่ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที และท่านจะได้พบกับทะเลสาบ 

ที่สวยงาม และเดินทางต่ออีกประมาณ 5 นาที เพื่อเยี่ยมชมถ้ำซึ่งภายในถ้ำจะมีหินงอกที่มีลักษณะ

เหมือนแนวปะการัง

10:00

เดินทางออกจาก ถ้ำปะการัง เพื่อกลับสู่บ้านแพไม้ไผ่ หลังจากนั้นท่านสามารถพายเรือคายัค ว่ายน้ำ หรือพักผ่อนบริเวณบ้านแพไม้ไผ่

12:00

รับประทานอาหารกลางวันกับชุดเมนูอาหารไทยที่ร้านอาหารลอยน้ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

14:30

ออกเดินทางไปยัง เขื่อนรัชชประภา และเที่ยวชมสถานที่ จุดชมวิวต่าง ของเขื่อน และเดินทางกลับสู่ที่พักของท่าน

18:30

ถึงที่พักของท่าน

วันที่ 2 ท่องเที่ยวเขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน

สนุกสนานกับการพายเรือแคนูที่เขื่อนเชี่ยวหลาน เพลิดเพลินกับการชมธรรมชาติและการใช้ชีวิตของสัตว์ป่า

ท่องเที่ยวเขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน

วันแรก

เวลา

รายละเอียด

07.00 - 07.50

รถรับนักท่องเที่ยวจากที่พักทั่วเขตบริเวณจังหวัดภูเก็ต, เขาหลัก, กระบี่ และสุราษฎร์ธานี เพื่อเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ เขาสก

10.30

เมื่อเดินทางถึงค่ายท่านจะได้พบกับช้างที่เป็นมิตร มีโอกาสได้ใกล้ชิดและถ่ายรูปกับพวกเขา ต่อจากนั้นท่านจะได้นั่งช้าง ไปยังป่าตามลำธารเพื่อชมน้ำตกที่สวยงามและมีโอกาสได้ลงเล่นน้ำที่น้ำตก แห่งนั้น หลังจากนั้นก็นั่งช้างเพื่อเดินทางกลับค่ายและให้อาหารช้างเหล่านั้น

12.30

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารริมแม่น้ำด้วยอาหารไทย

14.00

สนุกสนานกับการพายเรือแคนู ที่ แม่น้ำสก ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เพลิดเพลินและผ่อนคลายกับการชมธรรมชาติและการใช้ชีวิตของสัตว์ป่า เช่น ลิง นก งู จิ้งจก และภูเขาหินปูนที่สวยงามบริเวณริมฝั่งแมน้ำ

16.00

เช็คอินที่ เขาสกริเวอร์ลอดจ์ อยู่ใกล้แม่น้ำสก เป็นบังกะโลที่สวยพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และล้อมรอบด้วยสวนสาธารณะแห่งชาติ

19.00

รับประทานอาหารค่ำด้วยอาหารไทยที่ร้านอาหารเขาสกริเวอร์ลอดจ์

วันที่สอง

08.00

เริ่มต้นด้วยอาหารเช้าสไตล์อเมริกันที่เขาสกริเวอร์ลอดจ์และเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางไปเที่ยวสวนสาธารณะแห่งชาติโดยการเดินป่า

09.00

เดินป่าเพื่อไป ชมอุทยานแห่งชาติเขาสก กับไกด์ผู้ชำนาญทางซึ่งจะคอยดูแลชี้แนะและให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ พืชและสัตว์ตลอดการเดินทาง

12.00

ลงเล่นน้ำที่น้ำตกและทานอาหารกลางวันสไตล์ป่า

13.00

เดินป่าเพื่อชมธรรมชาติต่อ

14.00

เดินทางกลับสู่เขาสกริเวอร์ลอดจ์ และอาบน้ำแต่งตัว จัดเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมตัวเช็คเอ้าท์

15:30

ออกจากอุทยานแห่งชาติเขาสกและเดินทางไปยังเขื่อนเชี่ยวหลาน

16.30

ถึงท่าเรือเขื่อนเชี่ยวหลานโดยเรือหางยาว และเช็คอินที่ บ้านแพไม้ไผ่

19.00

รับประทานอาหารค่ำบนแพของบ้านแพไม้ไผ่

วันที่สาม

08:00

รับประทานอาหารเช้าที่บ้านแพไม้ไผ่

09:00

เยี่ยมชม ถ้ำปะการัง หลังจากที่ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที และท่านจะได้พบกับทะเลสาบ 

ที่สวยงาม และเดินทางต่ออีกประมาณ 5 นาที เพื่อเยี่ยมชมถ้ำซึ่งภายในถ้ำจะมีหินงอกที่มีลักษณะ

เหมือนแนวปะการัง

10:00

เดินทางออกจาก ถ้ำปะการัง เพื่อกลับสู่บ้านแพไม้ไผ่ หลังจากนั้นท่านสามารถพายเรือคายัค ว่ายน้ำ หรือพักผ่อนบริเวณบ้านแพไม้ไผ่

12:00

รับประทานอาหารกลางวันกับชุดเมนูอาหารไทยที่ร้านอาหารลอยน้ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

14:30

ออกเดินทางไปยัง เขื่อนรัชชประภา และเที่ยวชมสถานที่ จุดชมวิวต่าง ของเขื่อน และเดินทางกลับสู่ที่พักของท่าน

18:30

ถึงที่พักของท่าน

วันที่ 3 ท่องเที่ยวเขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน

สนุกสนานกับการพายเรือแคนูที่เขื่อนเชี่ยวหลาน เพลิดเพลินกับการชมธรรมชาติและการใช้ชีวิตของสัตว์ป่า

ท่องเที่ยวเขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน

วันแรก

เวลา

รายละเอียด

07.00 - 07.50

รถรับนักท่องเที่ยวจากที่พักทั่วเขตบริเวณจังหวัดภูเก็ต, เขาหลัก, กระบี่ และสุราษฎร์ธานี เพื่อเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ เขาสก

10.30

เมื่อเดินทางถึงค่ายท่านจะได้พบกับช้างที่เป็นมิตร มีโอกาสได้ใกล้ชิดและถ่ายรูปกับพวกเขา ต่อจากนั้นท่านจะได้นั่งช้าง ไปยังป่าตามลำธารเพื่อชมน้ำตกที่สวยงามและมีโอกาสได้ลงเล่นน้ำที่น้ำตก แห่งนั้น หลังจากนั้นก็นั่งช้างเพื่อเดินทางกลับค่ายและให้อาหารช้างเหล่านั้น

12.30

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารริมแม่น้ำด้วยอาหารไทย

14.00

สนุกสนานกับการพายเรือแคนู ที่ แม่น้ำสก ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เพลิดเพลินและผ่อนคลายกับการชมธรรมชาติและการใช้ชีวิตของสัตว์ป่า เช่น ลิง นก งู จิ้งจก และภูเขาหินปูนที่สวยงามบริเวณริมฝั่งแมน้ำ

16.00

เช็คอินที่ เขาสกริเวอร์ลอดจ์ อยู่ใกล้แม่น้ำสก เป็นบังกะโลที่สวยพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และล้อมรอบด้วยสวนสาธารณะแห่งชาติ

19.00

รับประทานอาหารค่ำด้วยอาหารไทยที่ร้านอาหารเขาสกริเวอร์ลอดจ์

วันที่สอง

08.00

เริ่มต้นด้วยอาหารเช้าสไตล์อเมริกันที่เขาสกริเวอร์ลอดจ์และเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางไปเที่ยวสวนสาธารณะแห่งชาติโดยการเดินป่า

09.00

เดินป่าเพื่อไป ชมอุทยานแห่งชาติเขาสก กับไกด์ผู้ชำนาญทางซึ่งจะคอยดูแลชี้แนะและให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ พืชและสัตว์ตลอดการเดินทาง

12.00

ลงเล่นน้ำที่น้ำตกและทานอาหารกลางวันสไตล์ป่า

13.00

เดินป่าเพื่อชมธรรมชาติต่อ

14.00

เดินทางกลับสู่เขาสกริเวอร์ลอดจ์ และอาบน้ำแต่งตัว จัดเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมตัวเช็คเอ้าท์

15:30

ออกจากอุทยานแห่งชาติเขาสกและเดินทางไปยังเขื่อนเชี่ยวหลาน

16.30

ถึงท่าเรือเขื่อนเชี่ยวหลานโดยเรือหางยาว และเช็คอินที่ บ้านแพไม้ไผ่

19.00

รับประทานอาหารค่ำบนแพของบ้านแพไม้ไผ่

วันที่สาม

08:00

รับประทานอาหารเช้าที่บ้านแพไม้ไผ่

09:00

เยี่ยมชม ถ้ำปะการัง หลังจากที่ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที และท่านจะได้พบกับทะเลสาบ 

ที่สวยงาม และเดินทางต่ออีกประมาณ 5 นาที เพื่อเยี่ยมชมถ้ำซึ่งภายในถ้ำจะมีหินงอกที่มีลักษณะ

เหมือนแนวปะการัง

10:00

เดินทางออกจาก ถ้ำปะการัง เพื่อกลับสู่บ้านแพไม้ไผ่ หลังจากนั้นท่านสามารถพายเรือคายัค ว่ายน้ำ หรือพักผ่อนบริเวณบ้านแพไม้ไผ่

12:00

รับประทานอาหารกลางวันกับชุดเมนูอาหารไทยที่ร้านอาหารลอยน้ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

14:30

ออกเดินทางไปยัง เขื่อนรัชชประภา และเที่ยวชมสถานที่ จุดชมวิวต่าง ของเขื่อน และเดินทางกลับสู่ที่พักของท่าน

18:30

ถึงที่พักของท่าน

ราคาทัวร์

รายการแพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวเขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน ราคาผู้ใหญ่ (บาท) จำนวน ราคาเด็ก (บาท) จำนวน
รายการแพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวเขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน ราคาผู้ใหญ่ (บาท) จำนวน ราคาเด็ก (บาท) จำนวน
รายการแพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวเขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน ราคาผู้ใหญ่ (บาท) จำนวน ราคาเด็ก (บาท) จำนวน