แพ๊คเกจทัวร์ยอดนิยม

อุทยานแห่งชาติเขาสก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์

อุทยานแห่งชาติเขาสก ศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติเขาสก

  อุทยานแห่งชาติเขาสก มีพื้นที่ครอบคลุม อยู่ในอำเภอพนม และอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ส่วนหนึ่งด้านทิศเหนือ บริเวณคลองพระแสง เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้างเขื่อนรัชชประภา (เชี่ยวหลาน)

  อุทยานแห่งชาติเขาสก มีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาดิน และภูเขาหินปูนสูงสลับซับซ้อน มีแนวหน้าผาสูงชันบางแห่ง พื้นที่ราบมีน้อย มีสภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์มาก เป็นป่าต้นน้ำลำธารของคลองศกและคลองพะแสง ไหลมาบรรจบรวมกัน และเป็นต้นกำเนิดของคลองพุมดวง ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่สำคัญของแม่น้ำตาปี ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียวปนทราย มีสีแดง เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพันธุ์ไม้ต่างๆและสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า 415 ชนิด รวมไปถึงปลาน้ำจืดอีกมากมาย

สถานที่ในอุทยานฯ

  เขื่อนรัชชประภา หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ ที่สร้างปิดกั้นคลองพระแสง พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติด้านทิศเหนือเกือบทั้งหมด เป็นทะเลสาบ ที่เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนรัชชประภา มีขนาดใหญ่ประมาณ 168 ตารางกิโลเมตร ก่อให้เกิดเกาะเล็กเกาะน้อยประมาณ 162 เกาะ พื้นที่ประมาณ 14.06 ตารางกิโลเมตร เกาะเล็กเกาะน้อยนี้ก็คือ ส่วนที่โผล่พ้นน้ำ ของเขาหินปูน ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง

  ตั้งน้ำ มีลักษณะเป็นภูเขาที่ถูกน้ำกัดเซาะจนขาดออกจากกัน กลายเป็นหน้าผาหันหน้า เข้าหากัน มีลำคลองศกไหลลอดผ่าน เบื้องล่างเป็นวังน้ำลึกมาก มีปลาชุกชุม ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 6 กิโลเมตร ต้องเดินทางโดยทางเท้า

  ถ้ำค้างคาว เป็นถ้ำที่มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ลักษณะภายในถ้ำ เป็นเหมือนห้องโถงขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม อยู่ห่างจากที่ทำการ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขส. 4 (คลองแปะ) ประมาณ 2 กิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 21 กิโลเมตร

  ถ้ำน้ำทะลุ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ถ้ำน้ำหลุ อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขส. 4 (คลองแปะ) ประมาณ 3 กิโลเมตร ริมอ่างเก็บน้ำเชี่ยวหลาน โดยต้องนั่งเรือจากท่าเรือเขื่อนรัชชประภา ไปประ มาณ 2 ชั่วโมง หลังจากนั้น เข้าไปตามคลองแปะอีกประมาณ 15 นาที แล้วเดินเท้าต่อไปประมาณ 2 กิโลเมตร จึงถึงถ้ำทะลุ ที่มีปากถ้ำกว้างใหญ่ถึง 30 เมตร ภายในกว้างขวางมีลำธารไหลผ่าน ตลอดความยาว 600 เมตร ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย รวมทั้งโขดหินที่เกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำ จนมีรูปทรงแปลกตา หรือสามารถเดินเท้าจาก กิโลเมตรที่ 99 เข้าไปถึงถ้ำน้ำทะลุประมาณ 12 กิโลเมตร

  ถ้ำประกายเพชร  เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความสวยงามแปลกตา มีหินปะการัง หินงอก หินย้อย ทีมีเอกลักษณ์โดดเด่น ความยาวภายในถ้ำประมาณ 100 เมตร เหมาะให้นักท่องเที่ยว ได้เข้าไปชมความงดงาม


  ถ้ำสี่รู อยู่ห่างจากถ้ำน้ำทะลุประมาณ 2 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางเดียวกับถ้ำน้ำทะลุ สมัยก่อนเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ โดยมีทางออกจากถ้ำ 4 ช่องทาง

  น้ำตกโตนกลอย เป็นน้ำตกที่มีลักษณะเป็นน้ำตกชั้นเดียว ที่ตกดิ่งลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตร มีน้ำไหลแรงตลอดปี มีลานหินสำหรับพักผ่อนอยู่บนชั้นน้ำตก ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากตั้งน้ำประมาณ 1 กิโลเมตร


    น้ำตกธารสวรรค์ เป็นน้ำตกลงมาจากหน้าผาสูงชัน พุ่งโค้งแบบรุ้งกินน้ำ ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากตั้งน้ำ ประมาณ 1 กิโลเมตร


  น้ำตกบางเลียบน้ำ เป็นน้ำตกชั้นเดียว น้ำไหลตลอดปี ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 4.5 กิโลเมตร

  น้ำตกบางหัวแรด เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่และเป็นน้ำตก 2 ชั้น ชั้นแรกไหลจากบางหัวแรด แล้วไหลลงคลองศก ชั้นที่สองอยู่ในคลองศก บริเวณโดยรอบน้ำตก กว้างขวางมาก เต็มไปด้วยหินเรียงรายตามธรรมชาติสวยงามแปลกตา อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 3 กิโลเมตร

 

  น้ำตกแม่ยาย เป็นน้ำตกเพียงแห่งเดียวภายในอุทยานแห่งชาติ ที่รถยนต์สามารถเข้าไปถึงได้ อยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 (สุราษฎร์ธานี – ตะกั่วป่า) ตรงกิโลเมตร 113 เป็นน้ำตกชั้นเดียว สูงประมาณ 30 เมตร สวยงามมาก โดยเฉพาะฤดูฝน น้ำจะเต็มหน้าผาที่สูงชัน กระจัดกระจายแตกฟองขาวโพลน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 5.5 กิโลเมตร

    น้ำตกวิ่งหิน เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้น้ำตกบางหัวแรด ห่างเพียง 120 เมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็ก สูงประมาณ 15 เมตร และในคลองศก ด้านล่างของน้ำตกลงมา ประมาณ 20 เมตร จะมีก้อนหินก้อนโตๆ วางเรียงรายกันอยู่ในลำคลองเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถที่จะเดินข้ามลำคลอง โดยเดินข้ามไปบนก้อนหินได้ จุดนี้เรียกว่า “น้ำตกบางวิ่งหิน” เป็นจุดที่มองดูสวยงามอีกแห่งหนึ่ง อยู่ห่างจาก ที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 2.8 กิโลเมตร รถยนต์สามารถไปถึงได้ เหนือน้ำตกขึ้นไปประมาณ 40 เมตร จะมีที่สำหรับว่ายน้ำเรียกว่า “วังยาว” เป็นวังน้ำที่มีความกว้างและยาวมาก

    น้ำตกสิบเอ็ดชั้น เป็นน้ำตกที่ไหลตกลงมาเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันมาตามร่องหน้าผา เป็นรูปขั้นบันได 11 ชั้น แต่ละชั้นสูงประมาณ 10 เมตร และห่างกันประมาณ 70 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี ชั้นล่างมีความสวยงามมาก มีแอ่งน้ำกว้างให้เล่นน้ำ และมีโขดหินวางเรียงรายอยู่ทั่วไป เหมาะสำหรับนั่งพักผ่อน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 4 กิโลเมตร ต้องเดินทางโดยทางเท้า


 

  บัวผุด ในบรรดาพืชพรรณทั้งหมดที่มีอยู่ในโลก บัวผุดหรือ Rafflesia ถือว่าเป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด บัวผุดพันธุ์ไทย หรือชื่อวิทยาศาสตร์ Fafflesia kerrii ดอกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 70-80 เซนติเมตร เป็นพืชกาฝากซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใย อาศัยอยู่ในรากและลำต้นของเถาไม้ เลื้อยวงศ์องุ่นป่า ชื่อ "ย่านไก่ต้ม" โดยบัวผุดจะอา ศัยดูดกินแร่ธาตุและน้ำ จากย่านไก่ต้ม จะเห็นบัวผุดได้ ก็เฉพาะยามเมื่อมันต้องการผสมพันธุ์กัน จะโผล่เฉพาะดอก ซึ่งเป็นดอกเดี่ยวสีแดงคล้ำหรือน้ำตาลปนแดงคล้ำ ขึ้นมาจากพื้นดิน ในระยะที่อากาศ และพื้นดินยังมีความชุ่มชื้นสูง คือระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม ในเมืองไทยจะสามารถพบบัวผุด ได้ตั้งแต่คอคอดกระ จังหวัดระนอง เรื่อยลงไปตามแนวเทือกเขาภูเก็ต จนสุดชายแดนที่นราธิวาส โดยอุทยานแห่งชาติเขาสก เป็นแหล่งชมบัวผุดแหล่งใหญ่ที่สุด มีบัวผุดทยอยบานให้ชมทั้งปี

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เดินป่าระยะไกล ผจญภัยถ้ำน้ำทะลุ เริ่มต้นใกล้ที่ทำการอุทยาน ปลายทางที่คลองแปะ บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ขส.4 แพโตนเตย ไปยังอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา มีระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

ล่องแก่งน้ำตกบางหัวแรด - ลำคลองศก เป็นกิจกรรมในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงน้ำหลาก ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนมกราคม โดยเดินเท้าจากที่ทำการอุทยาน ไปน้ำตกบางหัวแรด ระยะทาง 3 กิโลเมตร แล้วลงเรือยาง ล่องแก่งลงมาลำคลองศก ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง.

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ “สันยางร้อย” เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าดิบชื้น เริ่มจากบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เส้นทางผ่านป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมง

สิ่งอำนวยความสะดวก

  อุทยานแห่งชาติเขาสก มีสิ่งอำนวยความสะดวก ตั้งแต่ที่จอดรถส่วนบุคคล บ้านพัก ห้องน้ำ ร้านอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม รวมไปถึงร้านขายของที่ระลึก นอกจากนั้นทางอุทยานฯ ยังให้บริการค่ายเยาวชน หรือรองรับการจัดสัมมนา เป็นคณะ ซึ่งรองรับได้ถึง 60 ท่าน มีลานกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยว รวมทั้งบริการเต็นท์สำหรับเช่า และมีท่าเทียบเรือ สำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว และมีแพของทางอุทยานสำหรับค้างแรม

การเดินทาง

  รถยนต์ การเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติเขาสก มีสองเส้นทาง คือ จากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี หรืออำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 (สุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า) แยกเข้าอุทยานแห่งชาติเขาสก ตรงหลักกิโลเมตรที่ 109 ไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ เดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) และเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงแผ่นดิน 401 (สุราษฎร์ธานี - ตะกั่วป่า) ระยะทาง 91 กิโลเมตรถึงปากทางเข้าที่ทำการอุทยานฯ ที่กิโลเมตรที่ 109 เลี้ยวขวา ระยะประมาณ 1.5 กิโลเมตรถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสก

  รถโดยสารประจำทาง มีรถบัสโดยสารปรับอากาศออกจาก บ.ข.ส. กระบี่ (ตลาดเก่า) และมีรถโดยสารจากสถานีขนส่งสายใต้ สู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านอุทยานแห่งชาติเขาสก