แพ๊คเกจทัวร์ยอดนิยม

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี หรือที่เรียกกันด้วยชื่อสั้นๆ ว่า "สุราษฎร์" อยู่ในฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนบน เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีหลักฐานทั้งประวัติศาสตร์ และโบราณ
คดีเก่าแก่ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวและอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง

ภูมิประเทศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความหลากหลายทั้งภูเขา ที่ราบสูง รวมทั้งที่ราบชายฝั่ง มีพื้นที่ครอบคลุมถึงในบริเวณอ่าวไทย ทั้งบริเวณที่เป็นทะเล และเป็นเกาะ ซึ่งเกาะมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เกาะขนาดใหญ่เป็นที่รู้จักเช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน และหมู่เกาะอ่างทอง

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ในยามเย็น

สถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดนั้น มีทั้งแหล่งโบราณสถาน เช่น พระบรมธาตุไชยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ซากเมืองโบราณสมัยอาณาจักรศรีวิชัย และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติทั้งอุทยานแห่งชาติทางบก และอุทยานแห่งชาติทางทะเล น้ำตก เกาะ แม่น้ำ เขื่อน วัด และพระอารามหลวง สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หาดละไม หาดเฉวง เกาะเต่า เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)  หรือ หาดริ้น สถานที่มีชื่อเสียงในการจัดเทศกาลฟูลมูนปาร์ตี้

นอกจากนี้ ยังเป็นจังหวัดที่ยังสืบสานประเพณีที่สำคัญของชาวใต้ คือประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีผลิตผล และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่เป็นที่รู้จัก เช่น ไข่เค็มไชยา หอยนางรม และเงาะโรงเรียน ดังที่ปรากฏในคำขวัญของจังหวัด “เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ”

โลกใต้ทะเลที่ "เกาะเต่า"

สุราษฎร์ธานียังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ทุกรูปแบบอย่างครบครัน มีการคมนาคมที่สะดวกทั้งทางรถ รถไฟ เรือ และเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติถึง 2 แห่ง จนปัจจุ บันได้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ตอนใต้ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติไปเยี่ยมเยือนปีละหลายล้านคน

รายการสถานที่ท่องเที่ยว