แพ๊คเกจทัวร์ยอดนิยม

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา

พังงา เป็นจังหวัดชายทะเลฝั่งอันดามันทางภาคใต้ของประเทศ ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล โดยเฉพาะโลกใต้ทะเลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพังงา ด้านตะวันตกติดทะเลอันดามัน ส่วนใหญ่ เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดตามแนวยาวไปกับชายฝั่งทะเล ด้านฝั่งตะวันออกเป็นพื้นที่ป่าดงดิบ และ ป่าชายเลน ประมาณ 57% ของพื้นที่จังหวัด และชายฝั่งด้านตะวันออกมีแนวชายฝั่ง มีพื้นที่เป็นเกาะอีก 105 เกาะ ด้วยภาพภูมิประเทศที่หลากหลายและสวยงาม ทำให้เกิดสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจ และควรไปท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหมู่เกาะต่างๆ เช่น หมู่เกาะสิมิลันหมู่เกาะสุรินทร์ นอกจากนี้ จังหวัดพังงายังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ เช่น เขาตะปู, เขาพิงกัน และ ถ้ำลอด

โลกใต้น้ำที่ "หมู่เกาะสุรินทร์"

จังหวัดพังงา นับเป็นแหล่งทรัพยา กรทางทะเล และชายฝั่งที่ยังอุดมสม- บูรณ์ เช่น ป่าชายเลน ปะการัง เป็นแหล่งดำน้ำที่สมบูรณ์ด้วยธรรมชาติใต้ทะเล และเป็นแหล่งปะการังน้ำตื้นที่สวยที่สุดของไทย ได้แก่ โลกใต้น้ำของหมู่เกาะสิมิลัน ดงปะการังที่มีความหลากหลาย ฝูงปลาสวยงามใต้ทะเลหมู่เกาะสุรินทร์ และมีอุทยานแห่งชาติที่เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการร่วมกันรักษาชีวิต และทรัพยากร ธรรมชาติ

"เกาะห้อง" สถานที่ยอดนิยมของจังหวัดพังงา

นอกจากความงามทางธรรมชาติแล้ว จังหวัดพังงายังมีสถานที่น่าสนใจ เช่น ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า และอนุสรณ์สถานสึนามิ นอกจากนี้วิถีชีวิตของคนในชุมชนก็มีความน่าสนใจ เพราะเป็นการอยู่ร่วมกัน ของผู้คนหลายเชื้อชาติ ทั้งไทย จีน มุสลิม และชาวไทยใหม่ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันใน เกาะปันหยี และ เกาะยาว หรือจะเป็นหมู่บ้านชาวมอแกนในหมู่เกาะสุรินทร์ นอกจากนี้ จังหวัดพังงา ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์อีกด้วย

การเดินทางไปจังหวัดพังงา สามารถไปได้หลายเส้นทาง ทั้งการเดินทางด้วยรถส่วนตัว เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง และเครื่องบินก็สามารถเดินทางได้ สอบถามรายละเอียดการเดินทางได้ที่ สถานที่จำหน่ายตั๋ว หรือโทรสอบถามไปยังบริษัทได้ ส่วนการเดินทางภายในจังหวัดก็ยังมีรถโดยสารประจำทาง ศูนย์บริการรถเช่า และรถรับจ้างตามสถานที่ต่างๆ ให้บริการอีกมากมาย

รายการสถานที่ท่องเที่ยว