แผนที่ไป รถเก๋ง และรถตู้ พาเที่ยวเมืองภูเก็ตครึ่งวัน 5 ชั่วโมง ราคาพิเศษ

นำทางด้วย Google Map

แพ๊คเกจทัวร์ยอดนิยม

รถเก๋ง และรถตู้ พาเที่ยวเมืองภูเก็ตครึ่งวัน 5 ชั่วโมง ราคาพิเศษ

     โปรแกรมนำเที่ยวภูเก็ต แนะนำสถานที่สำคัญต่าง ๆ ที่ควรไปเยือน เก็บภาพความสวยงาม และเข้าถึงจังหวัดภูเก็ตอย่างแท้จริง

รายละเอียดทัวร์

  • ช่วงเช้า :

     รถรับท่านจากสนามบินหรือโรงแรมที่พักของท่านออกเดินทางเที่ยวภูเก็ตชมบรรยากาศรอบๆเมืองจากเขารัง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม อาคารภายในตัวเมืองภูเก็ต ส่วนมากเป็นตึกซึ่งสร้างขึ้นสมัยร้อยกว่าปีมาแล้ว เมื่อครั้งที่กิจการเหมืองแร่เริ่มเจริญใหม่ๆ ตึกเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับตะวันตกหรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบ ชิโน - โปรตุกี โดยมีลักษณะตัวอาคารที่มีส่วนลึกมากกว่าส่วนกว้าง หน้าต่างประตูเป็นไม้ลายฉลุ ปัจจุบันจะพบเห็นตึกเหล่านี้บริเวณ ถนนพังงา ถลาง เยาวราช ดีบุก และถนนกระบี่ นอกจากนี้ยังมีตึกโบราณที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และธนาคารนครหลวงไทย

  • ช่วงเที่ยง :

    พาท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน อิ่มอร่อยกับ “อาหารแบบพื้นเมืองของชาวภูเก็ต อาทิเช่น หมี่ผัดฮกเกี้ยน ที่ ร้านหมี่ต้นโพธิ์ อันมีชื่อเสียงมากว่า 50 ปี หรือเลือกทานหมี่หุ้นป้าฉ่าง โอ๊ะเอ๋ว ปอเปี๊ยะสด โอวต๊าว ที่ ตลาดต้นฉำฉา หรือบริเวณข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  • ช่วงบ่าย :

    หลังอิ่มอร่อยแล้วไปเที่ยวภูเก็ตกันต่อ เดินทางไปยัง วัดไชยธาราราม หรือ วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม หากผู้ใดมาเยือนภูเก็ตแล้วไม่ได้ไปสักการบูชาหลวงพ่อแช่มก็เหมือนกับมาไม่ถึงภูเก็ต  วัดฉลองเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในสมัยพ่อท่านแช่ม ในคราวชาวบ้านได้รับกำลังใจจากท่านนำชาวบ้านฉลองชนะกบฏอั้งยี่ แม้แต่ประชาชนเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงยังให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธายิ่ง ดุจดังเทพเจ้าผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมอันสูงส่ง ทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์นานัปการ เมื่อครั้งพระคุณท่านมีชีวิตอยู่ มีผู้ศรัทธาและเลื่อมใสท่านมาก ถึงขนาดรุมกันปิดทองที่ตัวท่านจนแลดูเหลืองอร่ามไปทั้งร่าง เฉกเช่นเดียวกับปิดทองพระพุทธรูปบูชา นับเป็นความแปลกประหลาดมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง จากนั้นออกเดินทางต่อไป ยังร้านของฝาก แวะเลือกซื้อของฝากภูเก็ต โรงงานผลิต จำหน่ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์และโรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องประดับสวยงาม ฟาร์มไข่มุกภูเก็ต ชมไข่มุกสีทองที่เกิดตามธรรมชาติ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกราคา 15 ล้านบาท ก่อนเดินไปยัง จุดชมวิวสามอ่าว และ แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกน้ำที่สวยที่สุดในภูเก็ต

  • ช่วงเย็น :

    เดินทางถึง จุดชมวิวสามอ่าว แบบพระจันทร์เสี้ยว เป็นจุดชมทิวทัศน์ยอดนิยมเช่นเดียวกับ แหลมพรหมเทพ นักท่องเที่ยวนิยมมาแวะพักชมทิวทัศน์ที่นี่ก่อนไปชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ การชมท้องทะเลจากมุมสูงหรือ bird’s eye view ให้อารมณ์และบรรยากาศที่ต่างกับการยืนชมวิวหน้าหาด ออกเดินทางต่อไปยัง แหลมพรหมเทพ  ชมพระอาทิตย์ตกที่ ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พักผ่อนหลังพระอาทิตย์ตก รถพาท่านกลับสู่โรงแรมที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม...

  • พนักงานขับรถ

  • น้ำมันเชื้อเพลิง

หมายเหตุ

  • โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ราคาทัวร์

รายการแพ็คเกจทัวร์ ราคาผู้ใหญ่ (บาท) จำนวน ราคาเด็ก (บาท) จำนวน