แผนที่ไป บริการรับจัดกิจกรรมสัมนา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

นำทางด้วย Google Map

แพ๊คเกจทัวร์ยอดนิยม

บริการรับจัดกิจกรรมสัมนา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

กิจกรรมสัมมนา ที่พาคุณไปพักผ่อนที่ " ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ " จังหวัดกระบี่ สนุกกับการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ พร้อมกับทำกิจกรรมกับเด็กๆ ในชุมชน

รายละเอียดทัวร์

เวลา

กิจกรรม

วันที่ 1

09.00

รถรับจากจุดนัดหมายออกเดินทางสู่ จังหวัดพังงา ชมทัศนียภาพสองข้างทางระหว่างการเดินทาง

10.00

เที่ยวชม วัดสุวรรณคูหา นมัสการพระพุทธรูปนอนภายในถ้ำ ให้อาหารลิงแสนรู้ ที่จะลงมาทักทานกลุ่มนักท่องเที่ยวและรับอาหาร

10.45

เดินทางถึงท่าเรือสุรกุล  ลงเรือหางยาวขนาดใหญ่ ล่องตามสายน้ำ สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางป่าโกงกาง ชมวิถีชีวิตของเหล่าสัตว์น้ำ

11.00 

แวะชม เขาพิงกัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง James Bond 007 ชมความแปลกประหลาดของเขาตะปูล่องเรือผ่าน ถ้ำลอด และตื่นตาตื่นใจกับบรรดาหน้าผา และหุบเขา หรือเกาะที่มีรูปร่างแปลก แตกต่างกันออกไปตามจิตนาการ

12.00 

รับประทานอาหารกลางวันที่ เกาะปันหยี ของชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน (มื้อ 1)
หลังอาหารเดินเล่นในเกาะปันหยี เลือกซื้อของฝากพื้นเมือง

14.00 

ออกเดินทางจากท่าเรือ สุรกุล จังหวัดพังงา เดินทางต่อไปยัง จังหวัดกระบี่

16.00 

เดินทางถึงที่พัก ไร่ปรีดาโฮมสเตย์”  อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2)

19.00 

กิจกรรมภาคกลางคืน

 • การแสดงลานวัฒนธรรมชุมชน โดยกลุ่มมัคคุเทศก์น้อยบ้านถ้ำเสือ

 • คาราโอเกะ

23.30 

พักผ่อน

วันที่ 2

07.30 

อาหารเช้า (มื้อ 3) 

09.00 

เช็คเอ้าท์ เก็บสัมภาระ ไปพายคายัค ชมถ้ำของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ ถ้ำลอด ถ้ำผีหัวโต 

12.00 

อาหารเที่ยง (มื้อ 4)

13.00 

ไปชมมหัศจรรย์สุดยอดถ้ำหินปูนกระบี่ ถ้ำคลัง

14.30

ชมความน่ารักของลิงแสนรู้ที่ ศูนย์ฝึกลิงเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยวอ่าวลึก

15.30

ทานอาหารว่าง ขนม กาแฟ

16.00

ออกเดินทางจาก อ. อ่าวลึก จ.กระบี่ กลับ จ.ภูเก็ต

18.30

ส่งท่านกลับถึง ที่หมายโดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไขการจองทัวร์

รายละเอียด และ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องแจ้งให้เราทราบสำหรับติดต่อจอง มีดังนี้

 1. รายการทัวร์ที่ต้องการ

 2. ชื่อผู้เดินทาง

 3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

 4. จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก (กรุณาระบุ อายุ ของเด็กด้วย)

 5. วันที่ใช้บริการท่องเที่ยว

 6. ชื่อโรงแรม ที่พัก ในภูเก็ต

 7. เบอร์โทรฯ มือถือ / อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

ราคานี้รวม...

 • เที่ยวอ่าวพังงา 1 วัน

 • ห้องพักรวมสำหรับพนักงาน และห้องพักพิเศษ 2 ห้อง สำหรับ 4 ท่าน

 • อาหาร เช้า 1 มื้อ, เที่ยง 2 มื้อ, เย็น 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ

 • กิจกรรม Team building นันทนาการ ดนตรี วัฒนธรรม

 • ท่องเที่ยว ถ้ำผีหัวโต ถ้ำคลัง ศูนย์ลิง รวมค่าธรรมเนียมอุทยาน

 • รถรับส่ง 

 • เดินทางตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป

หมายเหตุ

การขอยกเลิก / เลื่อนวันเดินทาง

กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว

 • ต้องแจ้งความประสงค์ยกเลิกการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระค่ามัดจำไว้แล้ว

 • หากแจ้งน้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

 • การยกเลิกการเดินทาง ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

 • กรณีต้องการเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง

 

ราคาทัวร์

รายการแพ็คเกจทัวร์ ราคาผู้ใหญ่ (บาท) จำนวน ราคาเด็ก (บาท) จำนวน