แผนที่ไป ท่องเที่ยวเกาะไข่ ครึ่งวัน พร้อมรถรับส่ง ราคาประหยัด

นำทางด้วย Google Map

แพ๊คเกจทัวร์ยอดนิยม

ท่องเที่ยวเกาะไข่ ครึ่งวัน พร้อมรถรับส่ง ราคาประหยัด

            อกเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ท เดินทางระยะสั้นๆ ไปท่องเที่ยว "ภูเก็ต - เกาะไข่" หมู่เกาะไม่ใกลจากฝั่งมากนัก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะท่องเที่ยวทั้งแบบ เต็มวัน หรือต้องการเที่ยวแบบครึ่งวัน เช้าหรือบ่าย ก็ได้ โปรแกรมนี้ใช้เวลาในการเดินทางไม่มาก

รายละเอียดทัวร์


ออกเดินทางจากท่าเรือ  ในตัวเมืองภูเก็ต มุ่งหน้าสู่ "หมู่เกาะไข่" เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง ณ "เกาะไข่ใน" หรือพักผ่อนบชายหาดตามอัธยาศัย ก่อนออกเดินทางต่อไปยัง "เกาะไข่นุ้ย" เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมแนวปะการังที่มีความงดงาม


ออกเดินทางต่อไปยัง "เกาะไข่นอก" เลือกพักผ่อนบนชายหาดขาวละเอียด สนุกสนานกับการดำผิวน้ำชมปะการัง เพลิดเพลินกับการให้อาหารปลาการ์ตูนและปลาสวยงามนานาชนิด

ราคานี้รวม...

  • รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือ-โรงแรม

  • อุปกรณ์ดำผิวน้ำ และเสื้อชูชีพ

  • มัคคุเทศก์

  • ประกันภัย

หมายเหตุ

  • รอบเช้า เดินทางกลับถึงที่พัก ประมาณ 12.00 น.

  • รอบบ่าย เดินทางกลับถึงที่พัก ประมาณ 16.30 น.

ราคาทัวร์

รายการแพ็คเกจทัวร์ ราคาผู้ใหญ่ (บาท) จำนวน ราคาเด็ก (บาท) จำนวน