แผนที่ไป ท่องเที่ยวอ่าวพังงา ด้วยเรือหางยาว

นำทางด้วย Google Map

แพ๊คเกจทัวร์ยอดนิยม

ท่องเที่ยวอ่าวพังงา ด้วยเรือหางยาว

     ล่องตามสายน้ำสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางป่าโกงกางชมวิถีชีวิตของเหล่าสัตว์น้ำแวะชม "เขาพิงกัน" สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง James Bond 007 ชมความแปลกประหลาดของ เขาตะปู ล่องเรือผ่าน ถ้ำลอด และตื่นตาตื่นใจกับบรรดาหน้าผา และหุบเขา หรือ เกาะที่มีรูปร่างแปลก ๆ แตกต่างกันออกไป ตามจินตนาการ

 

รายละเอียดทัวร์

 

รายละเอียด

ช่วงเช้า

 • รถรับจากโรงแรม เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ ออกเดินทางสู่จังหวัดพังงาโดยรถโค้ชหรือรถตู้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร     ชมทัศนียภาพของจังหวัดกระบี่ และพังงาสองข้างทาง ระหว่างการเดินทางเที่ยวชม วัดสุวรรณคูหา นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ภายในถ้ำ ให้อาหารลิงแสนรู้ที่จะลงมาทักทายกลุ่มนักท่องเที่ยวและรับอาหาร

 • เดินทางถึงท่าเรือ เพื่อลงเรือหางยาว ล่องตามสายน้ำ สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดท่ามกลางป่าโกงกางชมวิถีชีวิตของเหล่า สัตว์น้ำ แวะชม เขาพิงกัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง James Bond 007 ชมความแปลกประหลาดของ เขาตะปู ล่องเรือผ่านถ้ำลอด และตื่นตาตื่นใจกับบรรดาหน้าผา และหุบเขาหรือเกาะที่มีรูปร่างแปลกๆ แตกต่างกันออกไปตามจินตนาการ

ช่วงเที่ยง

 • รับประทานอาหารกลางวันที่เกาะปันหยีหมู่บ้านกลางน้ำ ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านหลังอาหาร เดินเล่นเลือกซื้อของฝากพื้นเมือง จากนั้นเดินทางกลับ

 • รถส่งท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม...

 • รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือ-โรงแรม

 • ค่าเรือ

 • อาหารกลางวัน

 • มัคคุเทศก์

 • ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ

 • ประกันภัย

หมายเหตุ

 • พายเรือแคนนูจ่ายเพิ่มท่านละ 200฿

ราคาทัวร์

รายการแพ็คเกจทัวร์ ราคาผู้ใหญ่ (บาท) จำนวน ราคาเด็ก (บาท) จำนวน