แผนที่ไป ท่องเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ 1 วัน กับทัวร์บริการดี ราคาพิเศษ

นำทางด้วย Google Map

แพ๊คเกจทัวร์ยอดนิยม

ท่องเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ 1 วัน กับทัวร์บริการดี ราคาพิเศษ

    ล่องเรือเร็วชมความงดงามแห่งท้องทะเลอันดามัน ที่ถูกเก็บไว้เป็นความลับแห่ง ธรรมชาตินานนับร้อยพันปี ชมโลกไต้ทะเลสดใส ปะการังหลากสี พันธ์ปลานานาชนิด และชมวิถีชีวิตชาวมอแกน ชาวปะมงพื้นเมืองแห่งป่า "หมู่เกาะสุรินทร์"

 

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเช้า : รถรับท่านจากโรงแรมที่พักในจังหวัดภูเก็ตหรือเขาหลัก มุ่งหน้าสู่ท่าเรือคุระบุรี จังหวัดพังงา ออกเดินทางจากท่าเรือ สู่อุทยานฯหมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยเรือสปีดโบ๊ทขนาดใหญ่ เดินทางมาถึง " อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ "  ดำน้ำดูปะการังบริเวณ "อ่าวแม่ยาย" และ "อ่าวเต่า" สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย ช่วงเที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ช่วงบ่าย : ออกเดินทางต่อไปดำน้ำดูปะการังบริเวณ "อ่าวผักกาด" และ "เกาะตอรินลา" ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางกลับจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ สู่ท่าเรือคุระบุรี จังหวัดพังงา เดินทางกลับสู่ที่พัก ประมาณ 1 ทุ่ม ส่งท่านถึงที่โรงแรมที่พักในจังหวัดภูเก็ต

ราคานี้รวม...

  • รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือ-โรงแรม
  • ค่าเรือเดินทาง
  • อุปกรณ์ดำผิวน้ำ และเสื้อชูชีพ
  • อาหารกลางวัน
  • มัคคุเทศก์
  • ประกันภัย

หมายเหตุ

  • โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
  • หมู่เกาะสุรินทร์เปิดให้เข้าตั้งแต่เดือน พ.ย.-เม.ย. ของทุกปี
  • ถ้าเดินทางจากเขาหลัก ราคาลดลงท่านละ 200 บาท

ราคาทัวร์

รายการแพ็คเกจทัวร์ ราคาผู้ใหญ่ (บาท) จำนวน ราคาเด็ก (บาท) จำนวน