แผนที่ไป ท่องเที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน 1 วัน กับทัวร์บริการดี ราคาพิเศษ

นำทางด้วย Google Map

แพ๊คเกจทัวร์ยอดนิยม

ท่องเที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน 1 วัน กับทัวร์บริการดี ราคาพิเศษ

     ลุกจากที่นอนรับอากาศสดชื่นแต่เช้า ก่อนออกเดินทางไปผจญโลกไต้ทะเลที่สดใส ของอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน งดงามดั่งอัญมณีแห่งอันดามัน ที่เป็นที่หมายปองของผู้รักธรรมชาติ ทะเล ณ  "หมู่เกาะสิมิลัน"  ผู้ชื่นชอบการดำผิวน้ำชมปะการังสวยงาม และสิ่งมีชีวิตไต้ทะเล

 

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเช้า :

รถรับจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปท่าเรือทับละมุ จ.พังงา ออกเดินทางจากท่าเรือ โดยเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะสิมิลัน ณ "เกาะเก้า" เตรียมตัวเพื่อเพลิดเพลินกับการดำน้ำชมปะการัง อย่างเต็มอิ่ม ซึ่งเป็นจุดแรกที่จะได้ชมความงดงามของท้องทะเลแห่งหมู่เกาะสิมิลัน จากนั้นเดินทางต่อไปยัง "เกาะแปด" เพื่อดำน้ำดูปะการัง เล่นน้ำริมชายหาดหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

ช่วงเที่ยง :

อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเที่ยง บนเกาะแปด ณ ร้านอาหารอุทยานฯ โดยพนักงานที่คอยให้บริการอย่างเป็นกันเอง

ช่วงบ่าย :

ออกเดินทางชมความงดงามของหมู่เกาะสิมิลัน ณ "เกาะเจ็ด" ซึ่งเป็นจุดที่มีความงดงามของธรรมชาติ ชมหินกะโหลก สัญลักษณ์ของ "เกาะเจ็ด" สัมผัสกับชีวิตสัตว์น้ำใต้ท้องทะเล ชมแนวปะการังที่มีความสมบูรณ์ หลังจากนั้นไปที่เกาะสี่ เพื่อชมทัศนียภาพที่งดงามของ "เกาะสี่" และดำน้ำชมปะการัง ท่านสามารถเล่นน้ำริมชายหาด หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

ช่วงเย็น :

เดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ ถึงท่าเรือทับละมุ นำท่านสู่โรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม...

  • รถรับส่งโรงแรม - ท่าเรือ

  • อุปกรณ์ดำผิวน้ำ และเสื้อชูชีพ

  • อาหารกลางวัน

  • มัคคุเทศก์

  • ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ

  • ประกันภัย

หมายเหตุ

  • โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ

  • หมู่เกาะสิมิลันเปิดให้เข้าตั้งแต่เดือน พ.ย. - เม.ย. ของทุกปี

  • เดินทางจากเขาหลัก ลดราคาลงท่านละ 200 บาท

  • เดินทางมากกว่า 5 ท่านขึ้นไป ลดราคาลงท่านละ 100 บาท

ราคาทัวร์

รายการแพ็คเกจทัวร์ ราคาผู้ใหญ่ (บาท) จำนวน ราคาเด็ก (บาท) จำนวน