แผนที่ไป ทริปตกปลา เกาะราชา 1 วัน

นำทางด้วย Google Map

แพ๊คเกจทัวร์ยอดนิยม

ทริปตกปลา เกาะราชา 1 วัน

  จังหวัดภูเก็ตอยู่ฝั่งทะเลอันดามัน มีความสนุกสนานที่ดีที่สุด ทัวร์เต็มรูปแบบเรือเร็วที่พาไป  "ตกปลา" หรือ "ดำน้ำ" นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สนุกสนานมากมายเช่นเรือกล้วยและพาราเซลลิ่ง

รายละเอียดทัวร์

  • รับจากที่พักไปยัง "ท่าเรือฉลอง"

  • ออกจากท่าเรือฉลองไป "เกาะรายา" และรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย สามารถดำน้ำ ว่ายน้ำ และตกปลา ได้

  • ถึงท่าเรืออ่าวฉลองและโดยสารรถตู้กลับที่พัก

ราคานี้รวม...

  • ผลไม้สด

  • เครื่องดื่ม

  • อุปกรณ์ดำน้ำ

  • เสื้อชูชีพ

  • ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

ราคาทัวร์

รายการแพ็คเกจทัวร์ ราคาผู้ใหญ่ (บาท) จำนวน ราคาเด็ก (บาท) จำนวน