แผนที่ไป ถ้ำเลเขากอบ สระมรกต น้ำตกร้อน

นำทางด้วย Google Map

แพ๊คเกจทัวร์ยอดนิยม

ถ้ำเลเขากอบ สระมรกต น้ำตกร้อน

              ระมรกต แหล่ง UNSEEN จ.กระบี่ ที่มีน้ำใสสีเขียวดุจดังมรกตที่โอบล้อมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด ถ้ำเลเขากอบ ความลี้ลับใต้ผืนเขาบนสายน้ำที่ทอดยาวงดงามบริสุทธิ์ หินงอกหินย้อย ภายใต้บรรยากาศนอนราบบนเรือ เพ่งมองผนังถ้ำตามเส้นทางคดเคี้ยว

รายละเอียดทัวร์

เวลา

 รายละเอียด

08.30

รถรับที่จุดนัดหมายหรือโรงแรมที่พัก

09.30

ออกเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ ลงเรือท้องแบนเข้าสู่ภายในถ้ำเที่ยวถ้ำท้องพระโรง ถ้ำคนธรรม์ ถ้ำเจ้าสาว ฯลฯ ตื่นเต้นกับบรรยากาศลอดถ้ำตามสายน้ำในความยาว 500 เมตร

12.00

รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร

13.00

เดินทางสู่ สระมรกต จ.กระบี่

14.30

ถึงสระมรกตมองเห็นน้ำใสดุจดังมรกต เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำในสระและเดินสะพานชมป่าพรุที่ราบต่ำ

15.30

เดินทางต่อไปยัง น้ำตกร้อน ลงแช่น้ำตกเพื่อผ่อนคลาย เก็บความประทับใจที่มิอาจลืม

16.00

เดินทางกลับสู่ตัวเมืองตรัง

ราคานี้รวม...

  • ค่ารถตู้บริการตลอดโปรแกรม

  • ค่าเรือเข้าถ้ำเลเขากอบ

  • ค่าเข้าอุทยานฯ(สระมรกต-น้ำตกร้อน)

  • อาหารเที่ยงพร้อมอาหารว่าง

  • มัคคุเทศก์

  • ค่าประกันการเดินทาง

หมายเหตุ

โปรแกรมรับจัดตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป

ราคาทัวร์

รายการแพ็คเกจทัวร์ ราคาผู้ใหญ่ (บาท) จำนวน ราคาเด็ก (บาท) จำนวน