แผนที่ไป ตั๋วเรือจาก เกาะลันตา

นำทางด้วย Google Map

แพ๊คเกจทัวร์ยอดนิยม

ตั๋วเรือจาก เกาะลันตา

                  การเดินทางที่สะดวกสบายกับ  เรือโดยสารที่ออกจาก "เกาะลันตา" ไปสู่ที่ต่างๆ เช่น อ่าวไร่เลย์ อ่าวนาง ภูเก็ต เป็นต้น

รายละเอียดทัวร์

ต้นทาง

ปลายทาง

ตั๋ว

เวลาออก

เวลาถึง

ราคา (ผู้ใหญ่)

ราคา (เด็ก)

เกาะลันตา

อ่าวนาง

OW

13:30

15:30

470

350

เกาะลันตา

อ่าวไร่เลย์

OW

13:30

15:15

470

350

เกาะลันตา

ภูเก็ต

OW

13:30

17:15

900

650

 

ราคานี้รวม...

  • ตั๋วเรือโดยสาร

หมายเหตุ

  • เปิดให้บริการเฉพาะฤดูกาลท่องเที่ยว

  • อายุ 3 - 11 ปี

  • OW = One way ticket, RND = Round Trip Ticket

  • ตั๋วและเที่ยวเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ กรุณาตรวจสอบกับทางบริษัทอีกครั้งก่อนเดินทาง

 

ราคาทัวร์

รายการแพ็คเกจทัวร์ ราคาผู้ใหญ่ (บาท) จำนวน ราคาเด็ก (บาท) จำนวน