แผนที่ไป ตั๋วเรือจาก เกาะพีพี

นำทางด้วย Google Map

แพ๊คเกจทัวร์ยอดนิยม

ตั๋วเรือจาก เกาะพีพี

                 การเดินทางที่สะดวกสบายกับเรือโดยสารที่ออกจาก "กาะพีพี" ไปสู่ที่ต่างๆ เช่น ภูเก็ต อ่าวไร่เลย์ อ่าวนาง เป็นต้น

 

รายละเอียดทัวร์

ต้นทาง

ปลายทาง

ตั๋ว

เวลาออก

เวลาถึง

ราคา (ผู้ใหญ่)

ราคา (เด็ก)

เกาะพีพี

อ่าวนาง

OW

15:30

17:00

400

300

เกาะพีพี

อ่าวไร่เลย์

OW

15:30

16:45

400

300

เกาะพีพี

ภูเก็ต

OW

9.00

10.30

400

300

เกาะพีพี

ภูเก็ต

OW

14.30

16.00

400

300

 

ราคานี้รวม...

  • ตั๋วเรือโดยสาร

หมายเหตุ

  • อายุ 3 - 11 ปี

  • OW = One way ticket

  • RND = Round Trip Ticket

  • ตั๋วและเที่ยวเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ กรุณาตรวจสอบกับทางบริษัทอีกครั้งก่อนเดินทาง

ราคาทัวร์

รายการแพ็คเกจทัวร์ ราคาผู้ใหญ่ (บาท) จำนวน ราคาเด็ก (บาท) จำนวน