แผนที่ไป ตั๋วเรือจาก อ่าวไร่เลย์

นำทางด้วย Google Map

แพ๊คเกจทัวร์ยอดนิยม

ตั๋วเรือจาก อ่าวไร่เลย์

         การเดินทางที่สะดวกสบายกับ  รือโดยสารที่ออกจาก "อ่าวไร่เลย์" ไปสู่ที่ต่างๆ เช่น เกาะพีพี ภูเก็ต เกาะลันตา เป็นต้น

รายละเอียดทัวร์

ต้นทาง

ปลายทาง

ตั๋ว

เวลาออก

เวลาถึง

ราคา (ผู้ใหญ่)

ราคา (เด็ก)

หมายเหตุ

อ่าวไร่เลย์

เกาะพีพี

OW

09:45

11:30

400

300

 

อ่าวไร่เลย์

ภูเก็ต

OW

15:15

17:15

700

500

 

อ่าวไร่เลย์

เกาะลันตา

OW

10:45

12:45

470

350

เฉพาะฤดูกาลท่องเที่ยว

อ่าวไร่เลย์

ภูเก็ต

OW

10:15

12:30

700

500

เฉพาะฤดูกาลท่องเที่ยว

 

ราคานี้รวม...

  • ตั๋วเรือโดยสาร

หมายเหตุ

  • อายุ 3 - 11 ปี

  • OW = One way ticket

  • RND = Round Trip Ticket

  • ตั๋วและเที่ยวเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ กรุณาตรวจสอบกับทางบริษัทอีกครั้งก่อนเดินทาง

ราคาทัวร์

รายการแพ็คเกจทัวร์ ราคาผู้ใหญ่ (บาท) จำนวน ราคาเด็ก (บาท) จำนวน