แผนที่ไป ตั๋วเรือจาก อ่าวนาง

นำทางด้วย Google Map

แพ๊คเกจทัวร์ยอดนิยม

ตั๋วเรือจาก อ่าวนาง

           การเดินทางที่สะดวกสบายกับ  รือโดยสารที่ออกจาก "อ่าวนาง" ไปสู่ที่ต่างๆ เช่น เกาะพีพี ภูเก็ต เกาะลันตา เป็นต้น

 

รายละเอียดทัวร์

ต้นทาง

ปลายทาง

ตั๋ว

เวลาออก

เวลากลับ

ราคา (ผู้ใหญ่)

ราคา (เด็ก)

หมายเหตุ

อ่าวนาง

เกาะพีพี

OW

09:30

11:30

400

300

 

อ่าวนาง

ภูเก็ต

OW

15:30

17:15

700

500

 

อ่าวนาง

เกาะลันตา

OW

10:30

12:45

470

350

*เฉพาะฤดูกาลท่องเที่ยว

อ่าวนาง

ภูเก็ต

OW

10:30

12:30

700

500

*เฉพาะฤดูกาลท่องเที่ยว

 

 

ราคานี้รวม...

  • ตั๋วเรือโดยสาร

หมายเหตุ

  • อายุ 3 - 11 ปี

  • OW = One way ticket

  • RND = Round Trip Ticket

  • ตั๋วและเที่ยวเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ กรุณาตรวจสอบกับทางบริษัทอีกครั้งก่อนเดินทาง

ราคาทัวร์

รายการแพ็คเกจทัวร์ ราคาผู้ใหญ่ (บาท) จำนวน ราคาเด็ก (บาท) จำนวน